Our Product and Service

พลาสติกสำหรับงานอื่นๆ

บริษัทเรายังสามารถผลิตชิ้นงานพลาสติกอื่นๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น ชิ้นส่วนงานเครื่องปรับอากาศ, ถังขนาดต่างๆ, ส่วนประกอบของขวดน้ำ , แหวนรองพลาสติก แหวนไนล่อน Nylon Washer แหวนพลาสติก และอีกมากมาย

Bin6

ดูภาพสินค้าเพิ่มเติม >>