Career ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

หากท่านสนใจต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทตากสินพลาสติกจำกัด ท่านสามารถสมัครงานโดยการ ติดต่อโดยตรงกับบริษัทฯ เพื่อเขียนใบสมัคร และยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ที่ 228 หมู่9 ถ.คู่สร้างนาเกลือน้อย ต. ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร: 02-816-2007-9 สวัสดิการ ประกันสังคม หอพัก ปรับค่าจ้างประจำปี พักร้อนประจำปี ค่าโอที (ค่าล่วงเวลา) ยูนิฟอร์มพนักงาน ฯลฯ
In: ไม่มีหมวดหมู่

พนักงานแผนกจัดส่ง

อัตราเงินเดือน: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเตรียมสินค้าหรือชิ้นงานเพื่อส่งไปยังลูกค้าให้ถูกต้อง ตรวจเช็คชิ้นงานก่อนนำส่งลูกค้า คุณสมบัติ: เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี ขยัน ละเอียดรอบคอบ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ    
In: ไม่มีหมวดหมู่

พนักงานแผนกแม่พิมพ์

อัตราเงินเดือน: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ: ดูแลแม่พิมพ์พลาสติกของบริษัท แก้ไขปัญหาแม่พิมพ์พลาสติก ปรับฉีดเครื่องฉีดพลาสติกขั้นพื้นฐาน คุณสมบัติ: เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขยัน ละเอียดรอบคอบ สามารถเข้าใจ และแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์พลาสติกขั้นพื้นฐานได้ ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
In: ไม่มีหมวดหมู่

พนักงาน ช่างปรับฉีด ผู้ช่วยช่างปรับฉีด ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า

ช่างปรับฉีด/ผู้ช่วยช่างปรับฉีด/ช่างซ่อมบำรุง 1.ช่างปรับฉีด หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปรับแต่งเครื่องฉีดพลาสติกให้ฉีดชิ้นงานออกมาตามต้องการ คุณสมบัติ: เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขยัน และละเอียดรอบคอบ ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ผู้ช่วยช่างปรับฉีด เป็นผู้ช่วยช่างปรับฉีด และฝึกงานเพื่อเป็นช่างปรับฉีด คุณสมบัติ: เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ขยัน และละเอียดรอบคอบ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง แก้ไขระบบไฟฟ้า เครื่องจักร หากมีปัญหาขัดข้อง คุณสมบัติ: เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี ขยัน และละเอียดรอบคอบ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
In: ไม่มีหมวดหมู่

พนักงานแผนก QC

อัตราเงินเดือน: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุม และดูแลคุณภาพของสินค้าภายในบริษัท ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาต่างๆ และตอบคำถามปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าภายในบริษัท รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าภายในบริษัท คุณสมบัติ: จบการศึกษาตั้งแต่ ปวช./ม.6 ขึ้นไป สามารถเข้าใจ อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ Microsoft Office ได้ ขยัน และละเอียดรอบคอบ ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
In: ไม่มีหมวดหมู่