Job

ร่วมงานกับเรา 

หากท่านสนใจต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทตากสินพลาสติกจำกัด ท่านสามารถสมัครงานโดยการ ติดต่อโดยตรงกับบริษัทฯเพื่อเขียนใบสมัคร และยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ที่ 228 หมู่9 ถ.คู่สร้างนาเกลือน้อย ต. ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร: 02-816-2007-9 


ตำแหน่งงาน

1. พนักงานแผนกQA

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. รับผิดชอบเรื่องคุณภาพของสินค้า
 2. ตอบปัญหาลูกค้าเรื่องคุณภาพของสินค้า
 3. รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. สามารถเข้าใจ อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะMicrosoft Office ได้
 4. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานแผนกQC

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ควบคุมและดูแลคุณภาพของสินค้าภายในบริษัท
 2. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ
 3. รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษาตั้งแต่ ปวช./ม.6 ขึ้นไป
 2. สามารถเข้าใจ อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะMicrosoft Office ได้
 4. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานแผนกซ่อมบำรุง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรต่างๆ ภายในบริษัท

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 2. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานแผนกจัดส่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. จัดเตรียมสินค้าหรือชิ้นงานเพื่อส่งไปยังลูกค้า

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 2. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานแผนกแม่พิมพ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ดูแลและแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ของบริษัท

คุณสมบัติ:

 1. จบการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 2. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัทฯยินดีที่จะให้ท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทตากสินพลาสติกจำกัด เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง