ร่วมงานกับเรา

พนักงาน ช่างปรับฉีด ผู้ช่วยช่างปรับฉีด ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า

ช่างปรับฉีด/ผู้ช่วยช่างปรับฉีด/ช่างซ่อมบำรุง

1.ช่างปรับฉีด

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ปรับแต่งเครื่องฉีดพลาสติกให้ฉีดชิ้นงานออกมาตามต้องการ

คุณสมบัติ:

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. ขยัน และละเอียดรอบคอบ
 4. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้ช่วยช่างปรับฉีด

 1. เป็นผู้ช่วยช่างปรับฉีด และฝึกงานเพื่อเป็นช่างปรับฉีด

คุณสมบัติ:

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 3. ขยัน และละเอียดรอบคอบ
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 5. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

 1. แก้ไขระบบไฟฟ้า เครื่องจักร หากมีปัญหาขัดข้อง

คุณสมบัติ:

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
 2. ขยัน และละเอียดรอบคอบ
 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 4. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ