ร่วมงานกับเรา

พนักงานแผนกจัดส่ง

อัตราเงินเดือน: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. จัดเตรียมสินค้าหรือชิ้นงานเพื่อส่งไปยังลูกค้าให้ถูกต้อง
  2. ตรวจเช็คชิ้นงานก่อนนำส่งลูกค้า

คุณสมบัติ:

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี
  2. ขยัน ละเอียดรอบคอบ
  3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
  4. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ