ร่วมงานกับเรา

พนักงานแผนกแม่พิมพ์

อัตราเงินเดือน: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. ดูแลแม่พิมพ์พลาสติกของบริษัท
  2. แก้ไขปัญหาแม่พิมพ์พลาสติก
  3. ปรับฉีดเครื่องฉีดพลาสติกขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติ:

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
  2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  3. ขยัน ละเอียดรอบคอบ
  4. สามารถเข้าใจ และแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์พลาสติกขั้นพื้นฐานได้
  5. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ